Nyheter

Aske gravlund


ASKE GRAVLUND 

Aske bedehus
ble innviet 3.juledag 1885. Bedehuset ble overdratt til Frikirken i 1988 da Den
evangelisk lutherske Frimenighet i Brunlanes ble dannet. Dette var i tråd med
de statuttene som var utarbeidet for bedehuset. Ut fra det vi kan lese gikk de
fleste som satt i styret for bedehuset, over til Frikirken.

I 1917 skrev
J.F.Sandberg i ”Norges prestegjeld” om forholdene i Brunlanes:
”Det religiøse
liv er meget skakkjørt og noget haap om bedring er der ikke før frikirken
mister sin indflydelse; ti den lutherske frikirke i Brunlanes hører til de mest
ensidige, skakkjørte religiøse foreteelser i vort land”.

Dette skrev nok Sanberg etter å ha innhentet data fra distriktet, antagelig fra sogneprest
Thomassen. Han var prest i Berg fra 1901 til 1922. Han ble håndplukket for å
redde statskirken i distriktet. Biskopen skriver om Thomassen i 1903 ”at han
har vist seg som den rette mand under de derværende yderst vanskelige forhold”.

En av de ting som Thomassen bevirket var ”at de som ble kaldt dissentere skulle betale for
gravsted for sine avdøde”. I 1903 ble det vedtatt i Brunlanes herredsstyre at
festeavgiften var kr.3,- pr. grav for 30 år, men at dissentere måtte betale
kr.15,- for 20 år. Dette vedtaket gjaldt bare for Berg kirkegård.

Frikirken
reagerte tydeligvis på dette for allerede i 1904 søkte eldsterådet  kongen om å få anlegge en egen gravplass i
nærheten av Aske Frikirke. Området var på 1280 m2 og
tilhørte Kr.A. Larsen Foldvik.

20.des. 1906
ble kirkegården innviet til bruk.

Jacobine Sørensdtr.
Tanggaard (født 16.5.1884 – død 13.12.1906) var den første som ble gravlagt på
Aske kirkegård. Hun var datter av Søren Tanggaard, menighetens 2. valgte
eldste.

Først i 1917 er
det undertegnet et gavebrev fra Anton Larsen Folvik som ”erkjenner
herved overdrage som gave et stykke jord av udmarken i min eiendom Østre Aske gnr.19,
bnr.12 til en evangeliske lutherske Frimenighet paa Brunlanæs der skal benyttes
som Gravplads for overnevnte Menighet. Stykkets verdi kr.50,- er innhegnet med
gjerde, beliggende lige ved Hovedveien og skal herefter forblive som eiendom
til overnevnte Frimenighet”.
 
Per 1.okt.2017
 er 124 personer gravlagt på Aske. 
I dag er det 55 gravstøtter på kirkegården.
To personer, valgt av menigheten, har ansvaret for
vedlikeholdet.
De pårørende betaler ikke festeavgift, men må betale for
graving.  Det er menighetens ønske at gravstøttene kan stå i fred i mange, mange år.

I dag er forholdet til Den Norske Kirke en helt annet enn den var for over 100 år siden, og
for de fleste av våre medlemmer er det naturlig å bruke kirkegården på Berg.

 Jan Tanggaard (tlf.917907549)


 
 

 

 


Del denne artikkel på e-post