Nyheter

Vår visjon

Vår VISJON:

OPPOVER - INNOVER - UTOVER.


Vi vil se OPPOVER mot ham som er skaperen og frelseren.
    Vi vil at vårt arbeid skal preges av åpenhet over for Gud og hans ord
    Her finner vi hvile, kjærlighet, hjelp og inspirasjon.
Vi vil se INNOVER mot oss selv og lære oss selv å kjenne.
    Vi vil at vårt arbeid skal preges av fellesskap bygget i kjærlighet til hverandre
    Da ser vi behov for tilgivelse og oppreisning.
Vi vil se UTOVER mot våre medmennesker
    Vi vil at vårt arbeid skal preges av viljen til å vinne nye mennesker for Jesus.
    Vi vil at mennesker skal lære Jesus å kjenne og finne sin plass i fellesskapet av de troende.


Vårt barne- og ungdomsarbeid har satt opp følgende VISJON:

”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett,
møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.”


Del denne artikkel på e-post