Nyheter

Bibelgrupper


Bibelgrupper

Det er flere bibelgrupper I menigheten.  Det er samling rundt i hjemmene en gang i måneden.
Hver gruppe bestemmer dato og klokkeslett, men stort sett er det en tirsdag i måneden kl.1930.
Har du lyst til å være med i en gruppe, så kontakt menighetens pastor.

Pastor Arne Hersdal       (m. 900 17 191)


Del denne artikkel på e-post