Nyheter

Misjonskvelder

Misjonskvelder

En tirsdag i måneden arrangeres misjonskveld.
Møtene holdes i peisestua. Det er alltid kaffe og mat og kollekt til misjon.
Møtene starter vanligvis kl.19.30.

VÅREN 2018:
Tirsdag 6.febr kl.1930,  tirsdag 13.mars kl.1930

HØSTEN 2017:
5.sept.: Besøk av Mirjam Bergh fra HimalPartner: "Misjon i Nepal"

3.okt.:  Besøk av Evangelisk Orientmisjon. Svein Løvdal: "På innsiden av Nord-Korea"

7.nov.: "500 år med Martin Luther" v/Harald Kaasa Hammer.

5.des.  Kl.1900  Julefest med utlodning. Besøk fra Frikirkens misjonsavdeling.

VÅREN 2017:
Datoer
: 7.febr., 14.mars, 4.april, 2.mai - vårfest kl. 19.00.

Hovedleder:     Heidi Foldvik Hersdal                 (Mob.: 478 46 179)
Ledere:            Tore Stensrød,  Karna Stensrød, Hanne Skivik, Henrik Skivik,  Arne Hersdal


Del denne artikkel på e-post