Nyheter

Misjonskvelder

Misjonskvelder

En tirsdag i måneden arrangeres misjonskveld.
Møtene holdes i peisestua. Det er alltid kaffe og mat og kollekt til misjon.
Møtene starter vanligvis kl.19.30.

VÅREN 2017:
Datoer
: 7.febr., 14.mars, 4.april, 2.mai - vårfest kl. 19.00.

Hovedleder:     Heidi Foldvik Hersdal                 (Mob.: 478 46 179)
Ledere:            Tore Stensrød,  Karna Stensrød, Hanne Skivik, Henrik Skivik,  Arne Hersdal


Del denne artikkel på e-post