Nyheter

Søndagsskolen og Pluss

Søndagsskolen
Det er søndagsskole nesten hver søndag, men ikke de gangene det er familiegudstjeneste
eller at det er andre ting som skjer. Følg derfor med i ØP.
Søndagsskolen er for alle barn fra 3 år og oppover.
Søndagsskolen er alltid med på den første delen av gudstjenesten som starter kl.11.
Etterpå samles barna i peisestua.

Hovedleder:      Ragnhild Bakke Waale  (m. 988 55 925)
Ledere:                Liv Inger Lund ogSiri Hovland

PLUSS
er navnet på den største gruppa i søndagsskolen.
Dette er for barn fra 5.klasse. Følg med i semesterplanen eller ØP for det er ikke
PLUSS hver søndag.
Barna møter først til gudstjenesten kl.11 og går deretter ned
i barnehagen til bibelundervisning, lek og moro.

Hovedleder:      Svein Wilvang   (m.986 15 441)


Del denne artikkel på e-post