Nyheter

FriBu


FriBu


FriBU har ansvaret for alt barne- og ungdomsarbeid i menigheten.
Alle hovedlederne i de forskjellige virkegrenene møtes jevnlig for å samkjøre, planlegge og drøfte vårt barne- og ungdomsarbeid.
Det jobbes med fellesaktiviteter, finne ledere og gi hjelp og inspirasjon til alle lederne.
FriBU arrangeres ledersamlinger, barnas helg/dag, strandbasarer og  familiesamling på St.Hans-aften. 

FriBu leder  Ole Johan Gusland  (mob.474 88 687)


Del denne artikkel på e-post